Сіз мындасыз:

Редакциялық алқа

 

Құсайынов Асқарбек Қабыкенұлы

Бас редактор

педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Педагогика Ғылымдары Академиясының академигі

40-тан астам монографияның, оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың, 9 кітаптың, 300-ден астам ғылыми мақалалардың авторы.

Зерттеу саласы: салыстырмалы педагогика, білім беру сапасының мәселелері, Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту.

Scopus Author ID: 57215655645

 

Булатбаева Айгүл Әбдімажитқызы

Бас редактордың орынбасары

педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Зерттеу бағыты: білім беру саясаты, жоғары оқу орнынан кейінгі білім мазмұнын жобалау, ойлау қызметі педагогикасы, зерттеу қызметінің әдістемесі.

Scopus Author Id:57103776100

 

Қонақова Клара Өмірзаққызы

педагогика ғылымдарының докторы, доцент, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Теориялық және қолданбалы лингвистика кафедрасының профессоры, Педагогика ғылымдары академиясының академигі

Зерттеу бағыты: орта мектеп дидактикасы, білім сапасын басқару жүйесі.

Scopus Author   ID: 57221664974