Сіз мындасыз:

Плагиатқа тексеру

Редакцияға келіп түскен барлық мақалалар плагиатқа қарсы Антиплагиат жүйесі арқылы тексеріледі.

Мәтіннің түпнұсқалығы 65% - дан төмен болған кезде мақала авторға тиісті негіздемемен жөндеуге жіберіледі.

Мақала авторлары жұмысты және/немесе басқа авторлардың дәйексөздерін пайдаланған жағдайда, библиографиялық сілтемелер немесе үзінділер міндетті түрде түпнұсқа жұмысты ұсынғанына кепілдік беруі керек. Басқа авторлардың жұмыстарына тиісті сілтемелер міндетті талап болып табылады. Авторлар ұсынылған жұмыстың сипатына шешуші әсер еткен жарияланымдарға сілтеме жасауы керек.

Рецензенттер автормен келтірілмеген тиісті жарияланған жұмыстарды анықтауы керек. Кез-келген мәлімдеме, бақылау, қорытынды немесе дәлел тиісті сілтемемен бірге жүруі керек. Тексеруші сондай-ақ қарастырылып отырған қолжазба мен жарияланған кез-келген басқа жұмыс арасындағы кез-келген елеулі ұқсастыққа немесе сәйкестікке редактордың назарын аудартуы тиіс.