Сіз мындасыз:

«Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының Хабаршысы» журналының редакциялық саясаты

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Ереже "Бұқаралық ақпарат құралдары туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі № 451-I Заңына, "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңына (36-2-тармақша, 5-бап) сәйкес әзірленді.

1.2.  Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының Хабаршысы (бұдан әрі – Журнал).

1.3. Журнал 2021 жылдың 9 желтоқсанында қайта есепке қойылды. Қазақстан Республикасы Ақпарат және Қоғамдық даму министрлігі Ақпарат комитетінің мерзімді баспасөз басылымын, ақпарат агенттігін және желілік басылымды қайта есепке қою туралы № KZ10VPY00043790 куәлігі, алғашқы есепке қою нөмірі мен күні: 2004 жылғы 17 мамырдағы № 5039-Ж.

1.4. Журналға сериялық басылымдардың стандартты нөмірлерінің халықаралық орталығынан: ISSN 2070-4046 баспа, eISSN 2789-0171 электронды нұсқасының индексі берілді.

1.5. "Қазпошта" АҚ каталогы бойынша жазылу және тарату индексі – 75136.

1.6. Журналдың шығу жиілігі –  жылына 4 рет: үш айда бір рет.

1.7. Журнал сайты https://vestnik-apnk.kz  

1.8. Қазақстан Республикасы, Алматы қ., "Педагогикалық Ғылымдар академиясы" ҚБ құрылтайшысы және баспагері болып табылады.

1.9. Ережеге өзгерістер мен толықтырулар редакциялық алқаның шешімімен енгізіледі. 

2. Журналдың мақсаттары мен міндеттері

2.1. Журналдың мақсаты - ғылыми қоғамдастыққа өз зерттеулерінің нәтижелерін жариялауға, педагогикалық ғылымның перспективалық және өзекті бағыттарына назар аударуға мүмкіндік беру.

2.2. Міндеттері:

- білім және ғылым саласындағы негізгі жетістіктерді ілгерілету;

- академиялық ғылыми-зерттеу аудиториясын кеңейту;

- отандық және шетелдік ғалымдардың, докторанттар мен магистранттардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін бағалау (апробация).

3. Журналдың бағыттары мен кезеңділігі

3.1. Журнал білім беру әдіснамасы мен теориясы, педагогика тарихы, тұлғаны тәрбиелеу және зерделеу, білім берудегі ақпараттық технологиялар, арнайы педагогика, кәсіптік білім беру, мамандардың біліктілігін арттыру, білім берудегі құзыреттілік тәсіл, білім берудің практикалық психологиясы, ересектерге білім беру, барлық деңгейдегі білім беру жүйелерін басқару және т. б. салалардағы теориялық және қолданбалы проблемалардың кең спектрі бойынша мақалаларды жариялайды.

Журналдың негізгі бағыттары:

 • Педагогикалық ғылым, білім беру және тәрбие әдіснамасы
 • Салыстырмалы білім беру, білім беру менеджменті және оқулықтану
 • Мектепке дейінгі, арнайы және қосымша білім беру
 • Орта және кәсіптік білім беру: тәрбие және оқыту мәселелері
 • Жоғары оқу орны және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру: жаңашылдықтар мен даму келешегі

3.2. Басылымның шығу жиілігі - жылына 4 рет: үш айда бір рет (наурыз, маусым, қыркүйек, желтоқсан).

4. Мақаланы жариялау шарттары

Журналда мақаланы жариялауға ғылыми зерттеулердің нәтижелері, ғылыми (практикалық) мақалалар, журнал тақырыбына сәйкес келетін және журналдың талаптарына сай  рәсімделген материалдар қабылданады.

Жарияланым тілдері: қазақ, орыс және ағылшын (ағылшын тілінде жариялауды жүзеге асыру үшін редакция аударма жасауға көмектеседі – ақысы бөлек төленеді).

Ғылыми мақалада міндетті түрде аннотация, кілтті сөздер және авторлар туралы ақпарат – аты-жөні, аффилиациялар (ұйымның атауы), мемлекет атауы және барлық авторларының электрондық мекен-жайлары ( негізгі авторды көрсете отырып) көрсетіледі.

Мақаланың көлемі стандартты форматтағы (А4) ақ қағаз парағының 5 бетінен кем болмауы тиіс.

Мақалаларды екі жолмен жіберуге болады: электрондық редакциялық сайт жүйесі және электрондық пошта арқылы (Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.). Алдымен, жауапты автор журналдың сайтында тіркелуі тиіс. Содан кейін мақаланың қолжазбасын, авторлық өтініш, авторлар туралы мәліметтерді жеке файлдармен жүктейді. Метадеректер ұсынылған нысанға қосымша енгізілуі тиіс.

Жауапты хатшы келіп түскен мақаланың журнал бейініне, оны рәсімдеуге қойылатын талаптарға сәйкестігін техникалық тексеру нәтижелері бойынша анықтайды, талаптарға сай рәсімделмеген мақалалар журналға қабылданбайды.

Редакцияға келіп түскен барлық мақалалар лицензиялық жүйе арқылы плагиатқа тексеруден өтеді. Мәтіннің түпнұсқалығы 65% - дан төмен болған кезде мақала авторға тиісті негіздемемен жөндеуге жіберіледі.

Мақала авторлары жұмысты және/немесе басқа авторлардың дәйексөздерін пайдаланған жағдайда, библиографиялық сілтемелер немесе үзінділер міндетті түрде түпнұсқа жұмысты ұсынғанына кепілдік беруі керек. Басқа авторлардың жұмыстарына тиісті сілтемелер міндетті талап болып табылады. Авторлар ұсынылған жұмыстың сипатына шешуші әсер еткен жарияланымдарға сілтеме жасауы керек.

5. Рецензиялау тәртібі

Редакцияға келіп түскен барлық ғылыми мақалалар міндетті түрде рецензиялауға жіберіледі.

Жауапты хатшы келіп түскен мақаланың журнал бейініне, оны ресімдеуге қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтайды, содан кейін мақаланы ғылыми дәрежесі, біліктілігі, зерттеу тәжірибесі және мақала тақырыбына жақын ғылыми мамандануы бар маманға рецензиялауға жібереді.

Екі жақты анонимді онлайн-рецензиялау: авторға рецензент туралы мәліметтер берілмейді және керісінше рецензентке автор туралы мәлімет берілмейді. Автор рецензенттің аты-жөнін, лауазымын, жұмыс орнын көрсетпей-ақ рецензия алады.

Рецензенттерге тыйым салынады:

 • қолжазбаны өз қажеттіліктері мен үшінші тұлғалардың қажеттіліктері үшін пайдалануға;

 • жарияланғанға дейін қолжазбадағы ақпаратты жариялауға;

 • бас редактордың келісімінсіз қолжазбаны басқа тұлғаға рецензиялауға беруге;

 • қолжазбадағы материалдарды өз мүддесі үшін жариялауға дейін пайдаланға.

 

Рецензияда мақала материалының жан-жақты талдауы, оның объективті, дәлелді бағасы және нақты негізделген ұсыныстары болуы тиіс.

Рецензияда мыналар болуы тиіс:

 • мақаланың тақырыбы мен мазмұнының өзектілігі: онда баяндалған материалдың деңгейі ғылымның заманауи жетістіктеріне сәйкес келе ме;

 • ғылыми жаңалық, зерттеудің негізгі нәтижелері;

 • мақаланың құрылымы мен қисындылығы;

 • мақала мазмұнының оның атауына сәйкестігі;

 • рецензенттің ескертулері мен рецензенттің ұсыныстары (жариялау үшін ұсынылады, ескертулерді түзеткеннен кейін жариялау үшін ұсынылады, жариялау үшін ұсынылмайды);

Рецензияның қорытынды бөлімінде жалпы мақала туралы негізделген тұжырымдар және оның орындылығы туралы немесе оны пысықтау қажеттілігі туралы ұсынымдар болуы тиіс (жариялау үшін ұсынылады, ескертулерді түзеткеннен кейін жариялау үшін ұсынылады, жариялау үшін ұсынылмайды);

Егер рецензияда мақаланы түзету және пысықтау бойынша ұсынымдар болса, жауапты хатшы авторға рецензияның мәтінін мақаланың жаңа нұсқасын дайындау кезінде оларды ескеру ұсынысымен жібереді.

Оң рецензияның болуы мақаланы жариялау үшін жеткілікті негіз болып табылмайды. Жарияланымның орындылығы туралы түпкілікті шешімді редакциялық алқа жұмыстың негізділігіне және оның журнал тақырыбына сәйкестігіне қарай қабылдайды.

Мақаланы жариялау туралы шешімді журналдың редакциялық алқасы ұсынылған материалдардың ғылыми маңыздылығы мен өзектілігін ескере отырып, рецензиялаудан кейін қабылдайды. Төлем мақала қабылданғаннан кейін жүргізіледі, содан кейін автор(лар)дың электрондық поштасына төлем туралы деректемелері бар хат жіберіледі.

6. Жарияланым этикасы

Ғылыми беделді сақтау мәселесіне барынша жауапкершілікпен қарап, "Қазақстан Педагогикалық Ғылымдар Академиясының Хабаршысы" журналының барлық тақырыптық сериялары (бұдан әрі – Журнал, "Қазақстан ПҒА Хабаршысы") өз жұмысында жарияланым этикасының қағидаттарын ұстанады.

6.1. Журнал этикасы:

6.1.1. "Қазақстан ПҒА Хабаршысы" - да материалдарды жариялау ақылы негізде жүзеге асырылады.

6.1.2. Журнал бұрын жарияланған материалды жариялауға қабылдамайды.

6.1.3. Журнал ұсынылған рецензия бойынша және журналда қабылданған ғылыми этика нормаларына, сондай-ақ заң талаптарына сәйкес келетін критерийлерге сүйене отырып, жарияланым материалдарын іріктеуді жүзеге асыруға міндеттенеді: жала жабуға, авторлық құқықты және плагиатты бұзуға, өзін-өзі плагиатқа, материалдарды бұрмалауға және т. б. жол бермеу.

6.1.4. Журнал автордың нәсіліне, жынысына, этникалық шығу тегіне, азаматтығына, саяси және діни көзқарастарына бейтарап қарау қағидатын негізге ала отырып, жарияланымға келіп түскен материалдарды бағалауға міндеттенеді.

6.1.5. Журнал жариялауға ұсынылған материалға рецензия жасау үшін білікті сарапшыларды ұсынуға міндеттенеді.

6.1.6. Журнал екі рет рецензиялауды жүзеге асыруға және материал келіп түскен сәттен бастап екі ай ішінде оны жариялау, қабылдамау немесе пысықтауға жіберу туралы шешім қабылдауға міндеттенеді.

6.1.7. Журнал жариялау туралы шешім қабылданған жағдайда нөмірдің баспаханадан шығарылуының болжамды мерзімдері туралы авторға хабарлауға, бас тарту және пысықтауға жіберу туралы шешім қабылданған жағдайда — осы шешімнің жеткілікті негіздемесін ұсынуға міндеттенеді.

6.1.8. Теріс рецензия жасалған жағдайда журнал автордың талап етуі бойынша авторды көрсетпей, басып шығаруға қабылданбаған материалдың авторына рецензияның данасын беруге міндеттенеді.

6.1.9. Журнал жарияланымға келіп түскен материалдарды плагиаттық тексеру жүйесінде тексеруге міндеттенеді.

6.1.10. Журнал берілген немесе бұрын жарияланған материалдарға қатысты этикалық сипаттағы негізделген шағымдар келіп түскен кезде: журналды басқару органдарымен шағымды қарау, талқылау, түзетуді, теріске шығаруды немесе тиісті өтінішті жариялау шараларын қабылдауға міндеттенеді.

6.1.11 Журнал авторды, рецензенттерді, әлеуетті рецензенттерді, баспа қызметкерлерін қоспағанда, ұсынылған материалдар туралы ақпаратты басқа біреуге ашпауға міндеттенеді.

6.1.12. Журнал редакторлардың, рецензенттердің және қолжазбамен жұмыс істеуге тартылған басқа да қызметкерлердің өз жұмысында жариялауға жіберілген материалдарды пайдаланбауға міндеттенеді.

6.1.13. Журнал мүдделер қақтығысы болған кезде жариялауға ұсынылған материалдарды қараудан бас тартуға, сондай-ақ автордан мүдделер қақтығысының болуы туралы ақпарат беруді талап етуге міндеттенеді.

6.2. Авторлық этика:

6.2.1. Журналда жариялауға ұсынылатын материалдардың авторы өз зерттеулерінің өзектілігін дәлелдеуі және қол жеткізілген нәтижелерді растайтын материалда келтірілген деректердің дәлдігіне және зерттеудің объективтілігіне кепілдік беруі тиіс;

6.2.2. Журнал қабылдаған талаптарға сәйкес басқа авторлардың дәйексөздерін жасай отырып, Автор ұсынылған материалдардың түпнұсқалығына кепілдік беруі керек;

6.2.3. Автор ұсынылған материалдарда ғылыми плагиаттың, өзіндік плагиаттың, материалдарды бұрмалаудың және т. б. кез-келген түрінің болмауына кепілдік беруі керек.;

6.2.4. Автор жариялауға ұсынылған материал бір уақытта басқа журналдардың қарауында болмауын қамтамасыз етуі керек;

6.2.5. Автор жарияланымға ұсынылған зерттеуге үлес қосқан барлық адамдардың есімдерінің жариялануына немесе олардың есімдерін тең авторлар қатарына қосуға немесе материалдар беттерінде алғыс білдіруге кепілдік беруі керек;

6.2.6. Автор жариялауға ұсынылған материалдардың соңғы нұсқасымен барлық авторлардың келісуіне кепілдік беруі керек;

6.2.7. Авторға жарияланымға ұсынылған материалдарда зерттеуді қаржылық қолдау көздерін көрсету ұсынылады.

6.2.8. Автор жариялауға ұсынылған материалдарда анықталған қателер туралы журналды дереу хабардар етуі тиіс.

6.3. Рецензенттің этикасы:

Сараптамалық бағалауға қатысатын Рецензент міндетті:

6.3.1. Дәлелді сын ескертпелерді ұсыну және мақаланы бағалаудың келесі объективті ғылыми критерийлерін басшылыққа алу: журнал профиліне сәйкестік, ғылыми жаңашылдық, зерттеу нәтижелерінің толықтығы мен сенімділігі, анықтамалар мен тұжырымдардың өзектілігі, маңыздылығы, дұрыстығы мен дәлдігі, стилі, тұжырымдары.

6.3.2. Объективті және бейтарап шешімдер қабылдау.

6.3.3. Автордың қолжазбасымен жұмыс істеу үшін редакциялық алқа уәкілеттік берген адамдарды қоспағанда, құпиялылықты сақтауға, басқа адамдармен жұмысты талқылауға жол бермеуге тиіс.

6.3.4. Рецензиялау барысында алынған ақпаратты жеке бас пайдасы үшін пайдаланбау.

6.3.5. Егер рецензенттің пікірінше, рецензияға ұсынылған материалды қарау үшін оның біліктілігі жеткіліксіз болса немесе қолжазбаны қарау мерзімдері бұзылуы мүмкін болса, редакциялық алқаға хабарлау және қолжазбаны сараптау процесінен бас тарту.

6.3.6. Нақты фактілер негізінде шешім қабылдаңыз және шешіміңіздің дәлелдерін келтіріңіз.

6.3.7. Редакциялық алқа мүшелерінің назарын бағаланатын қолжазбаның қандай да бір өзге жұмыспен елеулі немесе ішінара ұқсастығына, сондай-ақ осы немесе өзге авторлардың басқа жұмыстарында бұрын жарияланған ережелерге, тұжырымдарға немесе дәлелдерге сілтемелердің болмау фактілеріне аудару қажет.

6.3.8. Мақаланың сапасын арттыруда авторға көмек көрсету.

6.3.9. Жарияланбаған қолжазба материалдарын өз зерттеулерінде қолдануға болмайды.

7. Еркін қолжетімділік саясаты

Зерттеу нәтижелеріне еркін қол жеткізу жалпы білімнің артуына ықпал ететіндігін ескере отырып, бұл журналдың мақалалары журналдың ресми сайтында барлығына қол жетімді.

Журналдың ресми сайты оқырмандар мен авторларға журнал және мақаланы жариялау шарттары туралы қажетті ақпаратты ұсынады.